ELV Delivery Locations

Çevre İl Müdürlüğü İl Uygunluk Belgesine sahip, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı “ÖTA Teslim Yerleri” :
https://cygm.csb.gov.tr/atik-yonetimi-i-83468
ELV Delivery Locations