Otomotiv Geri Dönüşüm Faaliyetleri

Otomotiv Geri Dönüşüm Faaliyetleri (Tüketici/Üretici/Distribütör)

ÖTA Faaliyetleri

Yönetmelik kapsamındaki Ömrünü Tamamlamış Araçların Geçici Depolama Alanına ya da ÖTA Teslim yerlerine teslim edilmesi, Bertaraf Formunun hazırlanması, arındırma, söküm, barkodlama için yapılan her türlü faaliyet ile, bu tür araçlar ve bunlara ait aksam ve parçaların geri kazanımı, geri dönüşümü, yeniden kullanımı işlemlerinin “Çevre İzin ve Lisans Belgesine” sahip olan bölge tesisi ve anlaşmalı kurumları tarafından gerçekleştirilmesi,

ÖTA Teslim Yeri Hizmet Organizasyonu

İlgi yönetmelik ekonomik operatör yükümlülüğünde yer alan “ÖTA toplama sistemini kurmak veya bir toplama sistemi içinde yer almakla” maddesi gereği 81 ilde oluşturulan, il uygunluk belgeli, sözleşmeli ÖTA Teslim Yerleri/Lisanslı Tesisler vasıtası ile hizmet verilmesi,

Tehlikeli/Tehlikesiz Atık Yönetim, Faaliyet ve Organizasyonu (Garanti Parça ve Servis Atıkları dahil)

Tehlikeli/Tehlikesiz Atıkların (Claim kontrol ve bertaraf dahil) alınması/aldırılması, Geri Dönüşüm (geri kazanım ve/veya bertaraf/imha işlemleri ve lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine teslim edilmesi için) işlemlerinin yerine getirilmesi,

Tescilsiz Araç/Ekipman Faaliyetleri

Herhangi bir sebep ile trafiğe çıkmamış-tescil edilmemiş hurda/ÖTA statüsündeki araç/ekipmanların, Çevre Mevzuatına uygun olarak Çevre İzin ve Lisansına sahip tesislerde, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf işlemlerine tabi tutulması,

 

Elektrikli Araç Geri Dönüşüm ve Depolama Faaliyetleri

Hurda/ÖTA statüsündeki aşağıda belirtilen elektrikli araç/ekipmanların, AB Çevre Mevzuatına uygun olarak Çevre İzin ve Lisansına sahip tesisimizde, arındırma-söküm ve depolama işlemleri yerine getirilmektedir.

Elektrikli Araç Türleri;

Yanmalı motora ve ilave bir yüksek gerilimli elektrikli güç sistemine sahip Araçlar;

  • Hibrit Araçlar(HEV)
  • Plug-in Hibrit Araçlar(PHEV)
  • Range Extender’a sahip Elektrikli Araçlar (E-REV

Saf bir yüksek gerilimli elektrikli güç sistemine sahip araçlar (Pure- EV).

 

 

Otomotiv Geri Dönüşüm (Sigorta Şirketleri)

ÖTA Faaliyetleri

ÖTA Yönetmeliği ve Tebliği kapsamındaki onarımı ekonomik olarak mümkün olmayıp tam hasar kararı verilmiş araçların ve hasarlı araçların yasal işlem ve prosedürlerinin yerine getirilmesi,

Sigorta Şirketi Hasarlı Araç Deposu (Münferit Depo) Hizmet Organizasyonu

Sigorta poliçeleri uyarınca onarımı ekonomik olarak mümkün olmayıp tam hasar kararı verilmiş araçların ve hasarlı araçların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Uygunluk Yazısı almış münferit depo statüsündeki Sigorta Şirketi Hasarlı Araç Depolarında depolanması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi,

Otomotiv Atık Yönetimi

Sigorta poliçeleri uyarınca onarım sırasında değiştirilen parçaları, yetkili sigorta eksperleri tarafından hazırlanan hasar onarım raporuna istinaden lisanslı ÖTA Geçici Depolama Alanı ya da lisanslı tesislere teslim edilmesi ve Geri Dönüşüm (yeniden kullanım ve/veya geri kazanım ve/veya bertaraf işlemleri ve lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine teslim edilmesi için) faaliyet/işlemlerinin yerine getirilmesi.

Sigorta Şirketleri ilgili iade parçaları, lisanslı geçici depolama alanına ya da lisanslı işleme tesisine hurda/atık olarak teslim ediyor ise; atık yönetim planının hazırlanması ve atık girişlerinin yapılması  gerekmektedir)