FAALİYET ALANLARI

Beker Recycle, Otomotiv Geri Dönüşüm başta olmak üzere, tüm Atık Yönetimi (Tehlikeli/Tehlikesiz Atık, Elektronik Atık, Akümülatörler, Ambalaj Atıkları, Ara Depolama, Geri Kazanım, Hurda Metal/ÖTA İşleme dahil) konularında ulusal endüstriye ve uluslararası kuruluşlara hizmet vermektedir.

Üretim Atıklarının, ÖTA’ların (81 il’de Uygunluk Belgeli, bakanlık onaylı mevcut ÖTA Teslim Yer’leri dahil), Servis kaynaklı Atık/Hurdaların ve Garanti Parçaların toplanmasını sağlamak amacıyla toplama ağı (tehlikeli ve tehlikesiz atık araçları) oluşturulmuş, atık lojistiği, atık kabul, depolama, arındırma, söküm, işleme süreçlerinden geçirilerek geri dönüşüm/hammadde geri kazanımı amacıyla geri dönüşüm süreçleri yönetilmektedir.

 

Ana Faaliyet Konuları

 - Otomotiv Geri Dönüşüm Faaliyetleri,

- Atık Yönetimi (Üretim, Tüketim, Sigorta ve Servis Kaynaklı tüm atıkların; Atık Lojistiği, Atık Depolama, Atık Geri Dönüşüm/Geri Kazanım/Bertaraf İşlemleri, Üreticiye Özel Geri Dönüşüm, Raporlama dahil olmak üzere Tüm Atık Yönetimi’nin yerine getirilmesi ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır),

 - Çevre Bilgi Teknoloji, Yazılım ve Danışmanlık

 - Değerli Evrak-Donanım-Ürün ve Parçaların Bertaraf/İmhası.