Beker - Recycle


 

Beker Recycle firması olarak Otomotiv Geri Dönüşüm başta olmak üzere, tüm Atık Yönetimi (Tehlikeli/Tehlikesiz Atık, Elektronik Atık, Akümülatörler, Ambalaj Atıkları, Ara Depolama, Geri Kazanım, Hurda Metal/ÖTA İşleme dahil) konularında ulusal endüstriye ve uluslararası kuruluşlara hizmet vermektedir.

Üretim Atıklarının, ÖTA’ların (81 il’de Uygunluk Belgeli, bakanlık onaylı mevcut ÖTA Teslim Yer’leri dahil), Servis kaynaklı Atık/Hurdaların ve Garanti Parçaların toplanmasını sağlamak amacıyla toplama ağı (tehlikeli ve tehlikesiz atık araçları) oluşturulmuş, atık lojistiği, atık kabul, depolama, arındırma, söküm, işleme süreçlerinden geçirilerek geri dönüşüm/hammadde geri kazanımı amacıyla geri dönüşüm süreçleri yönetilmektedir. Tüm bu süreçler şeffaf ve güvenilir bir şekilde web tabanlı Atık Yönetim Sistemi (AYS) vasıtası ile izlenebilmektedir.

Entegre Tesisimizde (7.500 m2 kapalı, 10.000 m2 açık, toplam 17.500 m2), ilgili kanun ve yönetmeliklerin belirttiği tüm lisans, belge ve sertifikalara eksiksiz bir şekilde sahip olup, uluslararası standartlarda çözüm ortaklarımıza hizmet vermekteyiz. Verdiğimiz hizmet süreçlerinin tamamı izlenebilir, şeffaf ve arşivlenebilmektedir.

Beker Recycle, Endüstrinin 5. Devrimin konuşulduğu şu günlerde, yönettiğimiz tüm sistem ve süreçlerin dijitalleştirilmesi konusunda ciddi zaman, emek ve para harcamakta, bu konuda sektörde Çevre Yazılım Departmanı oluşturan öncü firmadır. Bu süreç Otomotiv Geri Dönüşüm sektörünün ihtiyacı olan makine-ekipman parkurunun üretim süreci ile devam edecektir.

Atık Üreticisinin, atığın oluştuğu noktadan geri kazanım, bertaraf/imha noktasına kadar sorumlu olduğu bir süreçte, oluşturduğumuz yazılım ve sistem (web tabanlı)  ile tüm süreçler; hem bizim hem de hizmet verdiğimiz iş ortaklarımız tarafından anlık veya sonrasında takip edilebilmekte ve raporlanabilmektedir.

Ayrıca Otomotiv Geri Dönüşüm Sektörünün ihtiyacı ve en büyük eksikliği olan Ulusal Meslek Standartlarının oluşturulması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Beker Recycle sahip olduğu entegre tesisi, makine parkı, tecrübeli personeli, iş ve çözüm ortakları ile birlikte, güvenilir dijitalleştirilmiş sistemleri ile uluslararası standartlarda hizmet vermeye devam edecektir.