İZİN-LİSANS-BELGE-SERTİFİKA

 

Lisans, Belge ve Sertifikalar

 - “Tehlikesiz Atık Geri Kazanım”

 - “Tehlikeli / Tehlikesiz Atık Ara Depolama” 

 - "ÖTA  Geçici Depolama”

 - “Hurda Metal/ÖTA İşleme" 

 - "Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme - AEEE" 

 - "Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma”

 - “Atık Akümülatör Geçici Depolama”

 - “Toplama-Ayırma Belgesi (TAB)”

 - "ÖTA Teslim Yeri " (81 İl'de İl Uygunluk Belgeli)

 - " Elektrikli Araç(EV) Arındırma-Söküm Eğitim Sertifikası"

 - "Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası" TS EN ISO 14001

 - "Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" TS EN ISO 9001

 - "Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası" TS EN ISO 27001