Çevre Bilgi Teknoloji, Yazılım ve Danışmanlık

Atık Üreticisinin, atığın oluştuğu noktadan geri kazanım, bertaraf/imha noktasına kadar müteselsilen sorumlu olduğu bir süreçte, oluşturduğumuz yazılım ve sistem (web tabanlı)  ile tüm süreçler; hem bizim hem de hizmet verdiğimiz iş ortaklarımız tarafından anlık veya sonrasında takip edilebilmekte ve raporlanabilmektedir.

 

Aşağıda belirtilen modüller başta olmak üzere Atıkların ve Hurda Araç/ÖTA’ların takip/kontrolünü sağlayan modüllerden oluşmaktadır.

Atık Takip Modülü (ATM)

 - Atık üretici/sahibinden başlamak üzere tüm geri dönüşüm, geri kazanım, işleme ve bertaraf süreçlerini, iş akış, takip ve kontrolü sağlayan, atık veri bilgileri yanında irsaliye, fatura, UATF/MoTAT, resmi belgeler ve fotoları içeren online, web tabanlı, QR Barkodlu ATM  Modülü,

Araç Söküm Modülü (ASM)

 - ÖTA Lisanlı söküm tesislerinin hurda/ÖTA statüsündeki aracı marka, model, tip, motor, şanz., kasa ile tüm parça bilgilerine ulaşarak, hasarsız/revizyon görebilecek parçaları belirleyerek sökmesi, envanter oluşturması, barkod oluşturması, depo bilgilerinin girilmesi, fotoğraflanması ve web üzerinden satışı ile yedek parça modülü ile satılması ile ilgili ASM  modülü,

Web Tasarım Modülü (WTM)

 - Hurda/ÖTA’ların, lisanslı tesislerde sökülmesi, münferit depo statüsündeki noktaların envanterinde mevcut yeniden kullanılabilir  yedek parçaların  kayıt altına alınması, düzenli depolanması, ihtiyaç sahipleri tarafından tanınması ve talep edilmesini sağlayacak numaralandırma, barkod (Orijinal Parça Kodlarıyla)  ile etiketlenerek, “Parça Tanımlama, Barkodlama ve Stok Kazandırma, Yedek Parça Katoloğu, Parça Arama/Sorgulama, Stok Takibi, Güncel Parça Fiyat Bilgisi, Satış Portalına On-line Ulaşım, Parçanın Teslimi-Sevkiyat” sistem ve iş akışlarını yöneten WTM  Modülü,

Araç İhale/Satış Modülü (AİM)

 - Hurda/ÖTA statüsündeki yada ağır hasarlı (çekme belgeli) araçların ön expertiz(hasarlı parçalarının belirlenmesi) yapılarak, komple her yönden çekilmiş, motor içi ve araç içi(torpido vb.) bölümleri ihtiva eden resimler ile satışa sunulan, marka, model, tip, motor, şanz., kasa, mevcut km, ana hasarsız parçaların orijinal toplam fiyatı, tüm sağlam parçaları vb. bilgileri içeren AİM Modülü.

 


 

 - Otomotiv Geri Dönüşüm sektöründe sistem yönetiminin geliştirilmesi, ileri/gelişmiş ülkelerdeki mevzuat, uygulama ve standartların sektör firma ve elemanlarına teknik ve idari eğitimler ile verilmesi ile ilgili danışmanlık,

 - Otomotiv Geri Dönüşüm ve/veya Atık Yönetimi ve altyapı proje danışmanlığı,

 - Atık ve Geri Dönüşüm Sektörü meslek haritalaması, Ulusal Yeterlilik Sistemi içerisinde değerlendirilmesi beklenen mesleklerin standartların hazırlanması, eğitim, sınav ve belgelendirme Danışmanlığı,

 - Atık Lojistik Tedarik zincirinin ilk aşamasından en son noktasına kadar, toplu satın alma faaliyetlerini de kapsayan projeler Üretim Danışmanlığı (Proje üretimi ve yönetimi),

 - Tehlikeli/Tehlikesiz Atık Yönetimi Danışmanlığı,

 - Otomotiv Geri Dönüşüm Hizmeti Danışmanlığı,

 - Hurda/Ağır Hasarlı Araç Hizmet Yönetimi (Sigorta Şirketleri) Danışmanlığı.